Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

kaczorek
No tak, chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

February 17 2018

kaczorek
9729 e03d 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasmutnazupa smutnazupa
kaczorek
6860 3711 420
Reposted fromkerosine kerosine viaegzystencja egzystencja
kaczorek
6504 a046 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viapiehus piehus
kaczorek
9384 2009 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapiehus piehus
kaczorek
4325 b306 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viapiehus piehus
kaczorek
Da się tak po prostu odpuścić. Może nie przestać kochać, ale przestać płakać. Może nie przestać tęsknić, ale przestać czekać. Może nie przestać o nim myśleć, ale przestać żałować, że go nie ma.  Da się, mówię Wam. Wiem, bo ja tak po prostu odpuściłam. 
Reposted fromdontforgot dontforgot viaegzystencja egzystencja
kaczorek
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaegzystencja egzystencja
kaczorek
Zdolność do zadawania bólu to największa siła miłości.
— Stephen King – Ręka mistrza
kaczorek
kaczorek
For+my+dear,+Anxiety.
Tags: #lonely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl